25 en 26 juni 2024 | VNG Jaarcongres Groene Hart

Hybride in de warmtetransitie

De vragen beantwoord

Woningen duurzaam verwarmen: bewezen in de praktijk

Hoe kunnen gemeenten het aanpakken: praktische handvaten

Doelen behalen in de energietransitie

Hybride in de warmtetransitie

De vragen beantwoord

In het kader van de klimaatdoelstellingen moet het gasverbruik van huizen fors omlaag. Hoe we dat gezamenlijk gaan bereiken is een lastig vraagstuk.

Hybride kan daar om verschillende redenen van toegevoegde waarde zijn. Niet alleen daalt het gemiddelde gasverbruik in een woning met 75%, wanneer er sprake is van netcongestie kan een hybride schakelen tussen bronnen. Bovendien vraagt de installatie weinig aanpassingen aan de woning, waarmee het een haalbare en betaalbare oplossing biedt.

Ook op het gebied van netcongestie kan hybride een belangrijke rol spelen. Er staat grote druk op ons stroomnet, netbeheerders zoeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar blijft. De vraag naar ruimte groeit sneller dan dat het net kan worden uitgebreid.
Een hybride biedt hierin de oplossing omdat deze enerzijds minder elektriciteit gebruikt en anderzijds de keuze biedt tussen gas en elektriciteit als bron.

Meer weten over de kansen? We gaan graag met u in gesprek tijdens het VNG Jaarcongres op 25 en 26 juni as. bij het Groene Hart. Beide dagen zijn we aanwezig op de beurs. We zien ernaar uit u te ontmoeten!

Bij het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving zijn 200 hybride warmtepompen een jaar lang gemonitord om hun energieprestaties te meten (energetisch, financieel en CO2-reductie) in verschillende soorten woningen. De conclusie is dat de hybride warmtepomp op korte termijn  een grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasverbruik in de gebouwde omgeving. En in combinatie met (groen)gas zowel voor de korte als de lange termijn een goede oplossing kan zijn voor een versnelling in de warmtetransitie.
Het project is een samenwerking van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Universiteit Utrecht en Universiteit Twente.

Download de samenvatting van de resultaten van het demonstratieproject of kijk op demoprojecthybride.nl.

Wilt u meer informatie over welke rol hybride kan spelen in de warmtetransitie en de (on)mogelijkheden voor uw gemeente of woningcorporatie? Neem dan contact op, we informeren u vrijblijvend over mogelijkheden voor een afspraak of presentatie: contact@hybrideverwarmd.nl

hybrideverwarmd.nl verduurzaming
Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van de resultaten van het Demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving. Dit project is een initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens nemen de universiteiten van Utrecht en Twente deel aan het project.