7 februari 2024 | informatie ontbijt | jaarbeurs utrecht

Hybride in de warmtetransitie

De vragen beantwoord

Een goed begin in de energietransitie

Hoe kunnen gemeenten en woningcorporaties het aanpakken: praktische handvaten aangereikt

Bekijk de hybride installaties en stel alle vragen: bezoek de VSK2024

Hybride in de warmtetransitie

De vragen beantwoord

In het kader van de klimaatdoelstellingen moet het gasverbruik van huizen fors omlaag. Hoe we dat gezamenlijk gaan bereiken is een lastig vraagstuk.

Hybride kan daar om verschillende redenen van toegevoegde waarde zijn. Niet alleen daalt het gemiddelde gasverbruik in een woning met 75%, wanneer er sprake is van netcongestie kan een hybride schakelen tussen bronnen. Bovendien vraagt de installatie weinig aanpassingen aan de woning, waarmee het een haalbare en betaalbare oplossing biedt.

Meer weten over de kansen? En de hybride installaties ook bekijken? We vertellen u er alles over tijdens het informatie ontbijt op 7 februari as. op de VSK in de Jaarbeurs in Utrecht. En we laten de verschillende mogelijkheden van hybride installaties ook meteen aan u zien.
Speciaal voor gemeentes, woningcorporaties en energiecoaches.

Bij het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving zijn 200 hybride warmtepompen een jaar lang gemonitord om hun energieprestaties te meten (energetisch, financieel en CO2-reductie) in verschillende soorten woningen. De conclusie is dat de hybride warmtepomp op korte termijn  een grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasverbruik in de gebouwde omgeving. En in combinatie met (groen)gas zowel voor de korte als de lange termijn een goede oplossing kan zijn voor een versnelling in de warmtetransitie.
Het project is een samenwerking van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Universiteit Utrecht en Universiteit Twente.

Download de samenvatting van de resultaten van het demonstratieproject of kijk op demoprojecthybride.nl.

Wilt u meer informatie over welke rol hybride kan spelen in de warmtetransitie en de (on)mogelijkheden voor uw gemeente of woningcorporatie? Neem dan contact op, we informeren u vrijblijvend over mogelijkheden voor een afspraak of presentatie: contact@hybrideverwarmd.nl

hybrideverwarmd.nl verduurzaming
Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van de resultaten van het Demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving. Dit project is een initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens nemen de universiteiten van Utrecht en Twente deel aan het project.