CONGRES | 21 JUNI 2023 | TivoliVredenburg Utrecht

Hybride in de warmtetransitie

De vragen beantwoord

Resultaten van het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving

Uitwisseling van ervaringen van gemeenten, woningcorporaties en bewoners

Waar en wanneer gaan elektriciteit en (groen)gas goed samen?

Hybride in de warmtetransitie

De vragen beantwoord

21 juni 2023

TivoliVredenburg Utrecht

In het kader van de klimaatdoelstellingen moet het gasverbruik van huizen fors omlaag. Daarom hebben gemeentes inmiddels een warmtevisie ontwikkeld waarin staat welke toekomstige warmtevoorzieningen kansrijk zijn per buurt of wijk.

De resultaten van het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving zijn bekend. Dit is een samenwerking van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Universiteit Utrecht en Universiteit Twente.

In dit project zijn 200 hybride warmtepompen een jaar lang gemonitord om hun energieprestaties te meten (energetisch, financieel en CO2-reductie). In verschillende soorten woningen, oud en nieuw, huur en particulier eigendom. De conclusie is dat de hybride warmtepomp op korte termijn  een grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasverbruik in de gebouwde omgeving. En in combinatie met (groen)gas zowel voor de korte als de lange termijn een goede oplossing kan zijn voor een versnelling in de warmtetransitie.

Bekijk de trailer:

Programma

Tijdens het congres ‘Hybride in de warmtetransitie; de vragen beantwoord’ gaan we met u in gesprek over de ontwikkelingen in de warmtetransitie. Voor welke uitdagingen staat u als gemeente en woningcorporatie. En uiteraard delen we de ervaringen van de gebruikers uit het demonstratieproject hybride met u. Deelname aan het congres is kosteloos.

Voor wie is dit congres interessant?
Voor iedereen die betrokken is bij de warmtetransitie en werkzaam is bij:

Gemeente, provincie of rijk

Woningcorporaties

Regionale energieloketten

Energiecoöperaties

Netbeheerders

(Energie) adviseurs

VvE’s

hybrideverwarmd.nl verduurzaming

Sprekers

Laat u inspireren door verschillende toonaangevende sprekers.

Blijf op de hoogte

Schrijf hier in voor de nieuwsbrief.

Het congres wordt georganiseerd naar aanleiding van de resultaten van het Demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving. Dit project is een initiatief van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens nemen de universiteiten van Utrecht en Twente deel aan het project.