Hybride in de warmtetransitie

De vragen beantwoord

Resultaten van het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving

Ervaringen van gemeenten, woningcorporaties en bewoners

Waar en wanneer gaan elektriciteit en (groen)gas goed samen?

Hybride in de warmtetransitie

De vragen beantwoord

In het kader van de klimaatdoelstellingen moet het gasverbruik van huizen fors omlaag. Daarom hebben gemeentes inmiddels een warmtevisie ontwikkeld waarin staat welke toekomstige warmtevoorzieningen kansrijk zijn per buurt of wijk. Ook woningcorporaties staan voor de uitdaging hun woningvoorraad te verduurzamen.

Gemeentes geven aan dat hybride cv-installaties een welkome hulp zijn bij verduurzaming van wijken. In Bloemendaal, Apeldoorn en Hoogenveen blijken beleidsmakers al enthousiast over de mogelijkheden van een hybride cv-installatie. Door het installeren van een hybride cv-installatie daalt het gemiddeld gasgebruik in een woning met 75%. Het elektriciteitsverbruik neemt wel toe, maar per saldo daalt het fossiele energiegebruik met een factor van 5 tot 6. Diverse gemeenten zetten daarom fors in op de promotie van hybride cv-installaties. Lees het hele artikel.

Zowel huurder als verhuurder kunnen optimaal profiteren van een hybride cv-installatie. Paul Stegers van de Wooncompagnie geeft aan te werken volgens een aanpak van nuchtere keuzes en heldere afspraken. Dat is hun manier om snelheid te maken. Samen met de Groene Huisvesters werken ze aan een landelijke aanpak voor verduurzaming van huurwoningen. Maar je kunt dit niet doen, zonder voldoende informatie en voorlichting aan huurders te geven. Lees het hele artikel.

Bij het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving zijn 200 hybride warmtepompen een jaar lang gemonitord om hun energieprestaties te meten (energetisch, financieel en CO2-reductie) in verschillende soorten woningen. De conclusie is dat de hybride warmtepomp op korte termijn  een grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasverbruik in de gebouwde omgeving. En in combinatie met (groen)gas zowel voor de korte als de lange termijn een goede oplossing kan zijn voor een versnelling in de warmtetransitie.
Het project is een samenwerking van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Universiteit Utrecht en Universiteit Twente.

Download de samenvatting van de resultaten van het demonstratieproject of kijk op demoprojecthybride.nl.

Wilt u meer informatie over welke rol hybride kan spelen in de warmtetransitie en de (on)mogelijkheden voor uw gemeente of woningcorporatie? Neem dan contact op, we informeren u vrijblijvend over mogelijkheden voor een afspraak of presentatie: contact@hybrideverwarmd.nl

U heeft iets gemist!
Als u niet bij het congres bent geweest, dan heeft u echt iets gemist. Het was een dag vol inspirerende verhalen en gesprekken, waarin we met verschillende gemeentes, woningcorporaties en experts hebben gediscussieerd over de uitdagingen waar zij voor staan.

De warmtetransitie is een complex vraagstuk, maar dit congres heeft laten zien dat er hoopvolle oplossingen zijn. Hybride kan hierin een belangrijke rol spelen en biedt gemeentes en woningcorporaties flexibiliteit bij de verduurzaming. Ook in het kader van netcongestie biedt hybride een betrouwbaar alternatief en in combinatie met groen gas werken we naar een duurzame oplossing.

Om de sfeer toch een beetje te kunnen proeven van het congres of na te genieten van deze inspirerende dag is er een aftermovie gemaakt.

Wilt u meer informatie over welke rol hybride kan spelen in de warmtetransitie en de (on)mogelijkheden voor uw gemeente of woningcorporatie? Neem dan contact op, we informeren u vrijblijvend over mogelijkheden voor een afspraak of presentatie: contact@hybrideverwarmd.nl

hybrideverwarmd.nl verduurzaming
Blijf op de hoogte

Schrijf hier in voor de nieuwsbrief.

Het congres wordt georganiseerd naar aanleiding van de resultaten van het Demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving. Dit project is een initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens nemen de universiteiten van Utrecht en Twente deel aan het project.